Tipy, triky, rady


Následující odkazy směřují na PDF soubory obsahující smečkové informační listy formátu A5. Ty si každé vlče vkládá do vlastnoručně zhotovených "Asketových desek".

Smečka 1 - Co vzít s sebou na výpravu
Šifrování 1 - Petronilka a Vězeňská
Smečka 2 - Oddílové desatero
Šifrování 2 - Morzeklíč
Smečka 2 - Stezka země
Smečka 3 - Písník pro potvůrky podivné