Tvrz Kašovice (u Sušice)

Pro geokešery je tvrz zajímavá zejména tím, že se v její blízkosti nachází keška "Skrytá tvrz" :-) Pro vnímavé mudly je místo zajímavé svým geniem loci. Přes blízkost hlavní komunikace Kolinec - Sušice je tu klid a pohoda. Zřícenina je skryta v malém modřínovém lesíku na vrcholku minikopce, kousek nad rozlehlým statkem. Ten vypadá jako bývalé podhradí a obývá jej docela příjemný pán, kterému před pár dny přejeli z bídou plnoletí troubové v BMW koně. O něco níž u cesty můžete najít vzorně udržovaný hrob rudoarmějců i s velkou pěticípou hvězdou - jedna z mála hvězd, která nepodlehla porevolučnímu protiruskému šílenství a září i dnes. Myslím, že je to dobře.

Z východní strany je vyvýšenina s tvrzí obtékána říčkou Ostružnou s patrnými sejpy po rýžování zlata. Samotná tvrz byla zřejmě založena ve 14. století, prvně se v písemných pramenech připopmíná roku 1341 jako sídlo zemana Sezemy z Kašovic. Po husitských válkách (1430) byla připojena k Velhartickému panství, ale již v 16. století (1565- zápis do zemských desek o majetku Jana Rendla z Úšavy) je uváděna jako pustá.

Tvrz svým vybavením a polohou představuje přechod od venkovské tvrze k zemanskému hrádku. V severním cípu opevněného oválného prostranství stála obdélníková budova o přízemí a dvou patrech s rovnými stropy. V přízemí bývala síň s dvěma obytnými místnostmi po stranách. Druhé patro již mělo hradní uspořádání, kde k menší komnatě vytápěné krbem přiléhal na východě velký sál vybavený prévetem (česky výsednice, čili kadibudka přilepená zvenku na zdi) a osvětlený velkým oknem karlštejnského profilu se sedátky po stranách. Sedátka v "okenní díře" byla tehdy jediným místem, kde se dalo něco rozumného tvořit (například vyšívat) - všude jinde byla docela tma :-)

Díky své izolované poloze unikla tvrz obvyklé přestavbě na sýpku, přesto z ní dnes stojí sotva polovina, část byla zřejmě rozebrána na stavební kámen.

Kolem jsou pěkné terény pro cyklisty i motorkáře, spousta úzkých silniček a pevnějších polních cest. Návštěvu tvrze můžete spojit s prohlídkou Sušice.

Palác z vnitřní strany
Palác z vnější strany
Vstup do přízemní
Krajina v okolí focená cestou do Hor Matky Boží