O skautském táboře a nepořádku v kuchyni
senilní babičce,
stopě mamuta,
dalekohledu, ostružinách a vojenské přilbě,
nevrlém občanovi,
smetí a humusu,
vosách a kozách,
hluboké rokli a cestě za pokladem,
psychiatrovi, jogurtu a suchém z nosa,
průjmu a zácpě,
bobříku dobrých činů
a uřízlém palci.

Dál