P Ř E Ž I T Í

38. smečka Sejonijská a IV. středisko Junáka Zlín