MALÉ PŘEŽITÍ 99 - Časopis
Logo jednotek JZD-SSM : Jednotky zvláštní demence - specialisté, siláci a magoři. Pravidla Malé přežití 99
Přihláška Malé přežití 99
Povolávací rozkaz - vzor
Orlík : Kód Dement 01
Staňa : Jak jsme nepřežili
Lasička : Vítězné zážitky
Popis úkolů, legenda, hodnocení
Záchranná obálka
Cílová obálka

PRAVIDLA pro Malé Přežití 99
logo Malého Přežití 1999 Hlídky : 2 členné teamy (dva kluci či holky od 8 do 15 let včetně + 1 průvodce či průvodkyně 17 let a víc). Po dohodě s pořadatelem možno postavit libovolně věkově kombinované hlídky. Samostatné účastníky použijeme jako náhradníky.

Termíny :
Sraz - v pátek 28.5.1999 pod hotelem Sole (bývalé kino Družba).
Prezentace - kontrola výstroje, převažování potravin a bagáže : 15.30 - 16.30. Nakládka, odjezd 16.45.
Start - na tajném místě v 17.30 (odvoz na start zajištěn)
Cíl - na tajném místě - příchod do cíle nejpozději v neděli v 16.00 (vyhlášení v 17.00, odvoz zajištěn).

Startovné : 80,- Kč za každého člena hlídky - splatné nejpozději na startu.

Přihlášky : do 30.4.1999 (pátek) na adrese Tomáš Simba Křepelka, Santražiny 1624 Zlín, telefon domů 067/39277, zaměstnání (8.00 - 18.00) 0603/801674. e-mail - Tomas.Simba.Krepelka@post.cz. Zde získáte rovněž veškeré doplňující informace a upřesnění výkladu pravidel. Bližší informace a reportáže z minulého ročníku najdete na http://www.mujweb.cz/www/Junak38.Zlin

Cíl hry : dorazit v co nejkratším čase ze startu do cíle, cestou projít co nejvíce kontrolních stanovišť a splnit co nejlépe na těchto stanovištích příslušné úkoly - a to při dodržení všech níže uvedených pravidel. Do cíle se musí team dostat nejpozději v neděli v 16.00. Jinak je diskvalifikován. K cílovému času se přičítají minuty získané jako penále za špatné plnění úkolů a porušování pravidel - časové penále. Odečítají se minuty získané za výborné splnění úkolů - časové bonusy. Tento součet časů rozhoduje o pořadí. Na každém úkolu je možno získat (podle obtížnosti) maximálně 6 hodin penalizace, či 6 hodin bonus (případně oboje), pokud není v popisu úkolu stanovena maximální penalizace (či bonus) nižší.

Mapy : Hlídka nesmí mít žádné vlastní mapy. Postupuje se podle klasických turistických map - černobíle okopírovaných. Hlídka dostává mapy v obálkách. Mohou být zařazena místa s postupem podle slepých, barevných, speciálních, či jinak upravených map.

Trasa a pravidla : trasa závodu je asi 40 až 100 km dlouhá a je rozdělena na určitý počet úseků (20 - 50). Pergamen s popisem místa počátku a konce úseku , optimálním časem průchodu počátkem úseku, popisem úkolu (včetně možných penalizací a bonusů) a místem rozlepení další obálky je v zalepené obálce. Trasu si volí hlídka sama, je omezena pouze počátkem a koncem úseku, případně postupovými body (pokud jsou stanoveny) - těmi musí hlídka povinně projít, jinak je diskvalifikována. Po trati mohou být tajní komisaři kontrolující hlídky. Úkoly na trase jsou splnitelné i bez speciálních znalostí a výbavy - předpokládá se, že máte povinnou a pravděpodobně i doporučenou výbavu. U některých úkolů naleznete potřebnou výstroj přímo na stanovišti. Některé body mají stanoveny nejpozdější čas průchodu a penále za jeho nesplnění. Všechny obálky má u sebe průvodce. První obálku odevzdá teamu na startu. Každou další vždy až na určeném místě a po splnění určených podmínek. Team předem nezná délku trasy, úkoly, start ani cíl. Team musí procházet postupové body (tedy i otevírat obálky) ve stanoveném pořadí. Na třech bodech (= úkolech) může získat maximální penalizaci (= nemusí je vůbec plnit), ale musí je projít. Pokud získá maximální penalizaci počtvrté, musí team otevřít specielní cílovou obálku. Team může otevřít cílovou obálku i pokud usoudí, že by nedošel do cíle včas.

Cílová obálka : Po otevření této obálky musí team vyrazit na místo cíle (je uvedeno v obálce) a cestou již nesmí plnit žádné úkoly, ani otevírat další obálky. Pokud se team dostane do cíle včas (v neděli do 16.00) je hodnocen. Za každý neprošlý bod (body které měl projít po otevření cílové obálky) získává penalizaci 4 hodiny + maximální penalizaci za všechny úkoly, které na těchto neprošlých bodech nesplnil.

Záchranná obálka : otevřete ji, pokud team nemůže dále postupovat z důvodu vyčerpání, úrazu, promrznutí či podobně, a dostane se k telefonu. Obsahuje pokyny pro přivolání záchranného vozidla závodu, telefonní čísla a podobně - služba je placená.

Výstroj (jeden člen) : Oblečení, které má v okamžiku srazu na sobě (a to v rozumné potřebné míře) + max. 10 kg včetně batohu. Povinná a doporučená výstroj bude upřesněna po odevzdání přihlášky.

Potraviny a tekutiny: libovolné množství prostých neslazených tekutin (voda, minerálka, čaj) + max. 999 g potravin na osobu. Pokud je uvedena, bude brána v potaz čistá váha uvedená na obalu. V ostatních případech se váha obalu nepočítá, pokud lze zvážit pouze čistá váha. Pokud nelze, počítá se do váhy potravin i váha obalu. Zakázány jsou jakékoli povzbuzující prostředky (kofein, anabolika, povzbuzující nápoje ...) a drogy, z výjimkou čaje a vitamínů v originálním balení s uvedením složení preparátu.

Finance : max. 9,99 Kč na osobu + max. 100,- Kč na hlídku v zalepené obálce jako finanční rezerva u průvodce. Před startem bude obálka úředně zapečetěna. Její použití znamená diskvalifikaci.

Léčiva : pouze zdravotní materiál určený k ošetření úrazů (obvazy, náplasti, desinfekce, škrtidla, ...). Zakázány jsou jakékoli léky aplikované ústy, nitrožilně či do svalu. V speciálních případech může povolit pořadatel zvláštní léčiva (například u alergiků)

Technické prostředky : jsou zakázány jakékoli technické spojovací prostředky (mobilní telefony, vysílačky, telefonní automaty, signální rakety ...) a technické dopravní prostředky (kola, auta, koloběžky, tříkolky ...), a to jak vlastní, tak cizí. Team tedy nemůže jet stopem, ani autobusem či vlakem!

Doporučená výstroj a výzbroj
- pro každého : dobré oblečení a obutí, vydatné potraviny, něco proti dešti, alespoň 5m provazu s nosností aspoň 100 kg, náhradní ponožky, náplast na puchýře, toaletní papír, potvrzení o předplacení pohřbu včetně smutečního obřadu, překlad věty "prosím pomozte mi, zabloudil jsem , já nebožák, dítě ubohé" alespoň do pěti evropských jazyků (doporučuji slovensky, polsky, německy, maďarsky, italsky), lehký spacák.

Povinná výstroj (pro přihlášené bude upřesněna 14 dní před startem) :
- v teamu alespoň jedna : buzola, šátek, propiska, balíček mariášových karet (bylo by dobré naučit se hrát mariáš), magnet (ne moc velký, ne moc malý), dýka, krejčovský metr, paštika Junák.
- pro každého : jedna odrazka

Zakázáno pod trestem penalizace : jakkoliv komunikovat se členy jiných hlídek (každá taková započatá komunikace = 1 hodina penalizace) a s jinými osobami mimo hlídku ústy (každá taková započatá komunikace = 0,5 hodiny penalizace).

Zakázáno pod trestem diskvalifikace : Dopouštět se trestných činů, porušovat platné zákony a předpisy, ztěžovat ostatním hlídkám cestu a plnění úkolů, soutěžit nečestně, porušovat pravidla a pokyny. Diskvalifikací je trestáno jakékoli porušení pravidel, pokud není uvedeno jinak.

Činnost průvodce : je garantem dodržování pravidel hlídkou. Předává jí soutěžní obálky. Eviduje trestné minuty, hodiny, splnění úkolů, vypisuje průvodku. Dbá, aby nedošlo zbytečně k úrazu či jiným následkům na zdraví. V případě úrazu poskytuje a organizuje první pomoc. Nesmí komunikovat žádným způsobem vůbec s nikým mimo hlídku!!!!


Přihláška na Malé přežití 1999 - III. Ročník
Jméno ....................... Příjmení ................................... Přezdívka ............................
R.Č. ....................../............
Jméno ....................... Příjmení ................................... Přezdívka ............................
R.Č. ....................../...........
Jméno ....................... Příjmení ................................... Přezdívka ............................
R.Č. ....................../............
Kontaktní adresa ..............................................................................................................
Kontaktní telefony ................................ Kontaktní e-mail .........................................................

logo Malého Přežití 1999 Uznávací doložka :
Jsme si vědomi všech rizik, která nám mohou při akci Malé přežití 1999 hrozit a souhlasíme s tím, že akce Malé přežití 1999 se účastníme na vlastní nebezpečí. Pořadatel akce, jmenovitě pan Tomáš Křepelka, R.Č. 6612021306 neodpovídá za žádné škody na zdraví, psychice, majetku, či škody jiné, které by mohli v souvislosti s akcí Malé přežití 1999 našim osobám vzniknout. Prohlašujeme rovněž, že náš zdravotní a psychický stav je dobrý a umožňuje naši účast na akci Malé přežití 1999. Prohlašujeme, že své podpisy připojujeme ze svobodné vůle a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek.


POVOLÁVACÍ ROZKAZ
POVOLÁVACÍ ROZKAZ č. 0596-71YW56-987778XT1/7R
Povolání k dostavení se k jednotkám JZD-SSM (jednotky zvláštní demence – specialisté, siláci a magoři)

Den D : 28.květen 1999
Čas Č : 15.30-16.00 hodin s.e.č.
Místo M : park. pod objektem býv. hotelu Sole.
Určení Ú : převelení k četě 7R (krycí jméno: Rakara-hartahra-kora-or) týlového výsadkového pluku MOŘSKÝ OREL.

Složení jednotky a osobní data osob:
V3S (velitel tříčlenné skupiny) :
Kapitán Stanislav Staňa Řehák, krycí jméno Rybena
Specialista poslední třídy :
Desátník Jakub Kuře Řehák, krycí jméno Soplík
Magor a silák :
Svobodník Martin Půlčik Řezníček, krycí jméno Šušínek

Učební plán :
signalizace morze jakýmkoli způsobem na 100 m (celá jednotka)
potápění bez speciální výstroje, výdrž pod vodou
pohyb v bahnitém zarostlém terénu, pouštním terénu a jiném terénu
volné skálolezení bez speciálních postupových a jistících pomůcek
řízení vrtulníku Apach G311S včetně ovládání zbraňových systémů
desetníkový mariáš

Speciální výstroj a výzbroj :
mapa okolí Starého Města
dvě dvoulitrové PE lahve plné vody na každého člena jednotky. Nespotřebovat bez výslovného rozkazu ! Nezapočítávají se do celkové váhy zavazadel. Na každé lahvi bude průhlednou lepicí páskou důkladně přilepeno krycí jméno vlastníka lahve.
4 provazy, pentle či šňůry (nosnost min. 1 kg) dlouhé přesně 2m.
mariášové karty
dvě pevné uzlovačky ,nosnost alespoň 50 kg, délka alespoň 1,5 m.
malá paštika Junák pro každého člena. Nepočítá se do celkové váhy jídla ! Nekonzumovat bez výslovného rozkazu !!!!

Ostatní povinná výstroj jednotlivce :
šátek, dýka (nůž), odrazka

Ostatní povinná výstroj skupiny :
propiska, magnet, krejčovský metr, pinzeta, hodinky s vteřinovkou (stopky).
Upřesňující, nové a jiné informace

Každý příslušník JZD-SSM bude po celou dobu označen zelenou páskou šířky 14,155987456311222 milimetru periodických, ovázanou kolem hlavy. Pásku si zajistí každý individuálně.

V prostoru P předpokládaného výsadku vaší skupiny se pohybují nepřátelští vojáci, označení žlutou páskou na rukávě. V případě dopadení nepřátelským vojákem jste penalizovaní 1 hodinou (za každého jednoho člena a každé jedno dopadení). Na prostory s předpokladem intenzivní ostrahy budete zvlášť upozorněni v průběhu akce. Nutno předpokládat nepřátelské reakce i u většiny civilního obyvatelstva.

Komisaři OSN (Organizovaného Super Nesmyslu) budou označení jmenovkou, přišpendlenou na hrudi (případně na tričku).

Za Ústřední Velitelství OSN : generálmagor Simba T.K., v.r. (haf)


ORLÍK >>>> KÓD : DEMENT 01
logo Malého Přežití 1999 25. května mi byl doručen povolávací rozkaz číslo 0596-71YW56-987778XT1/2D. Dnem D je 28. květen, časem Č je 15 hodin 30 minut. Místo M je parkoviště pod objektem bývalého hotelu Sole. Krycí jméno čety 2D týlového výsadkového pluku Mořský orel, k níž jsem byl přidělen, je Kapara-Le-Ra-Tanka-lo. Byl jsem jmenován desátníkem a mé krycí jméno je...(to je tajné).

Zkrátka a dobře další přežití je tady! Oproti loňsku tu byly drobné změny. A to v množství peněz (tentokrát jen 9,90 Kč), v množství potravin (jen 999 g) a samozřejmě v povinné a doporučené výbavě. Letos to prý bude náročnější. To lze potvrdit i podle výbavy: alespoň 5 metrů provazu s nosností minimálně 100 kg, náplasti na puchýře, potvrzení o předplacení pohřbu včetně smutečního obřadu (mimochodem, měl jsem ho tam a bylo mi na nic!), překlad věty "prosím, pomozte mi, zabloudil jsem, já nebožák, dítě ubohé" alespoň do pěti evropských jazyků, atd. No prostě bude to bomba.

A balení začíná. Dýka, baterka, spacák, karimatka, šátek,... Balíček mariášových karet? Abych se ho naučil hrát. Dále magnet, oblečení, celkem normální balení. Problémy začnou s jídlem. Kolik váží jeden rohlík? 45 gramů? A není tam nějaký lehčí? Takhle se mi tam nevejde čokoláda! A co sýry a paštiky! Bože - 230 gramů. To snad nikdy nezvládnu.

Ale zvládl jsem to. A ve dne D a v čase Č jsem se dostavil na místo M. Desátníků a svobodníků jen přibývalo. Čas akce se blížil. Byl jsem přidělen ke svobodníkovi Jojovi a veliteli Jojovi (jeho tatínek). Doprava vrtulníkem byla náročná, velitel v něm bohužel zapomněl svou oblíbenou mrkací, mluvící a čůrací panenku a vyskočil příliš pozdě.

Takže jsme se rozdělili. Po rychlém zorientování v neznámém terénu jsme já a svobodník Jojo museli zakopat padáky. Nenašli jsme sice vhodné místo, ale nakonec jsme je někam zaryli (to nám mimochodem dopomohlo ke čtvrtému místu). Poté nastalo náročné hledání velitele. Po několika hodinách jsme se konečně sešli - velitele zdrželo maskování stop.

Teď však nastala velice náročná část akce. Proplížit se skrz neprozkoumaný terén mezi nepřátelskými kulometnými hnízdy s povolením je likvidovat. Po naplánování trasy pochodu jsme vyrazili. Mezi místními pozemními komunikacemi to celkem šlo, ale jakmile jsme na jednu z nich narazili, už nás málem sejmula mobilní hlídka . Nakonec jsme však se štěstím unikli a dokonce se nám podařilo zničit kulometné hnízdo. Celkem nás však naštvalo, že jsme byli 5 metrů od základny Křivá Lípa a nenašli jsme ji (byla dobře maskovaná - nebyla tam křivá lípa - a to nás dostalo).

Brzy nato jsme dorazili k Jessice Flatcherové, která nás sice nejdříve sejmula, ale poté nás informovala o dalším cíli akce. Museli jsme se rozdělit. Velitel obdržel tajné heslo a aniž jsem ho viděl , musel mi ho sdělit. Naštěstí známe finty šifrované komunikace a tak jsme si věděli rady. Kvůli nepřehlednosti terénu a blízkosti hučícího potoka jsme však depeši neodvysílali úplně přesně.

Život jde však dál a naše kroky teď již za šera mířily ke kótě L - za komisařem Klusó. Zvolili jsme si pohodlnější, avšak delší trasu přes místní osadu. Cestou se nás párkrát pokusila překvapit mobilní jednotka, ale neměla šanci. V zápalu boje jsme byli tak dobří, že jsme zakufrovali a zdrželi se tak o dobrou půlhodinku. Komisaře Klusó jsme však ještě zastihli a tak jsme mohli pokračovat podle plánu.

Dalším úkolem naší trojčlenné skupiny bylo proplížit se blátivým terénem hodně, hodně daleko. Nebyli jsme na to sice připraveni, ale i přesto jsme zvládli akci na výbornou. Poté nás už nečekalo nic jiného než krásný a dlouhý spánek.

Asi po třech a půl hodinách jsme se tedy vzbudili a zamířili na přátelskou základnu Eliška. Cesta nám celkem rychle uběhla. Po doražení na kótu L (to je krycí název), jsme byli šokováni - na základně jsme narazili na další tři teamy, které se teprve probouzely. Určitě jsme je překvapili i my, protože poté, co jsme se snažili (marně) porazit komisaře Šimanského v mariáši, už všichni zmizeli v terénu a spatřili jsme je až v neděli o půl čtvrté.

No, po karetním neúspěchu jsme se vydali k blízké základně na kótě K (základna vysoké zvěře) a vesele jsme se dívali do očirvoucích odrazek. Bylo to fakt super. Nemohli jsme se jich nabažit. Ale další akce čeká a nemůžeme ztrácet čas.

A tak jsme vyrazili podstoupit náročnou cestu směr chata komisaře Šimanského. Do osady Vlčková jsme se dostali celkem bez problémů, ale pak, ta chata nám dala skutečně zabrat. Kdyby neměli zavřeno v blízkém hostinci, už jsme se tam stavili a odpočinuli si. Po mnoha minutách prodírání neprostupným terénem jsme chatu však přece jen našli a zjistili jsme, že z druhé strany k ní vede nádherná cesta. No nic - zjistili jsme kód : Dement01156FDRG46-sd4656ehawrf-stupido45.

A jdeme dál. Další, a pro nás bohužel poslední, kótou, byla kóta PS v blízkosti osady Držková. V osadě jsme byli celkem rychle, ale ta kóta, ta zatracená kóta, ta nás tedy dostala. Hledali jsme ji asi jeden a půl hodiny a nenašli jsme ji (prý jsme od ní byli 50 metrů). Museli jsme tedy akci přerušit a navrátit se do základny na chatu komisaře Šimanského.

Tuto kótu nenašel i team borců v čele s Ernestem, a tak jsme trávili čas společně. Ale když se to tak vezme, měli jsme se tam fakt dobře - k večeři opékaný salám s rohlíkem, jablka a brambory z popela, které nám dala k dispozici velice přívětivá paní Šimanská. Krásně jsme se vyspali (teď doopravdy) a ráno jsme měli buchty s čajem ("ještě jednou děkujeme").

Nudu jsme krátili hrou v mariáš, který již umíme (asi) a asi kolem půl druhé dorazili budoucí vítězové - team v čele s Janou, členové Lasička a Čert. Po pár hodinách dokončili všechny akce i zbylé teamy, dověděli jsme se, že jsme čtvrtí, a jeli jsme dom!!!!

Hodnocení: Super, co dodat.
Co příště jinak:
1.Nemuseli bychom potkávat žádné organizátory. Myslím si, že by to bylo větší přežití, kdyby jsme nepotkali ani Kuličku, ani Kaštánka, ani tebe a nedovídali se tak podrobnosti o jiných teamech, protože je celkem divné, pokud přesně víme, jak na tom jsme. Bylo by podle mě lepší, kdyby jsme o jiných teamech nic nevěděli a jeli na plno až do konce.
2.Nedávat stanoviště na žádná známá místa a totéž pro celou trasu. Bylo by to tak větší vzrůšo a cítili bychom se víc na dně - bylo by to větší přežití.
3.Mohlo by být více úkolů a méně chůze, ale tím jsem nechtěl říct, že bych to neušel (i když jsem to fakt neušel).
A to je asi všechno. Měj se hezky, Simbo, a nazdar.


STAŇA >>>> JAK JSME NEPŘEŽILI
logo Malého Přežití 1999 Poté co nechal Simba jako stavitel trati vysadit Kuře a Pulčíka spolu s ostatními kluky na jiném místě v lese než velitele, začal jsem uvažovat zda je nevidím naposledy. Příliš času na přemýšlení ale nebylo, protože po dalších asi patnácti minutách jízdy jsme vystoupili i my zbylí a Kaštánek se propůjčil k tomu aby mne - se zavázanýma očima - zavedl do hlubokého lesa. Poté co v mé láhvi udělal do dna dírku, začalo mi kapat na karbid - vlastně na ruku. Asi po patnácti minutách jsem usoudil, že budu muset vodě z flašky pomoci a začal jsem chvílemi láhev stlačovat - po další půlhodině jsem zvýšil intenzitu stláčení láhve. Tak jak se postupně snižoval sloupec vody v lahvi - klesala postupně ochota vody vytékat víčkem ven a jen ukapávala, takže jsem láhev po necelé hodině začal doslova ždímat. Před 19 hodinou, kdy již v lahvi zbývalo asi 40 mm vody jsem to nevydržel - flašku jsem opřel o strom, rozvázal šátek a rozlepil první obálku.

Po chvíli jsem zjistil, že mám velkou výhodu, neboť jsem se pohyboval ve známém terénu. Občas totiž v onom lese provozuji s kamarádem tzv. orientační cyklistiku a podle našeho oblíbeného hesla " pojedeme delší zato však horší cestou" jsme v minulosti tlačili kola lesem na kótu Hřeben. Tam jsem také asi po půlhodině dorazil, ale ani po další půlhodině hledání jsem označený strom nenašel. Takže padáky jsem nezakopal a jelikož jsem v té chvíli nevěděl, zda to není od Simby nějaká finta, táhl jsem onen Camel-back až na Vlčkovou- ale o tom až později.

V místě, kde lesní asfaltová cesta klesá k hlavní silnici u Rackové, zahlédl jsem před sebou "Godzilu" - Jojového taťku a posléze i pana Tichošlápka. K Lesní kapličce na Rackové (dodnes nevím proč "lesní") jsme již dorazili současně ve 20 hodin 45 minut. Pulčík s Kuřetem tam ale k mé lítosti nebyli. Utěšovala mne ale skutečnost, že tam holky oplakávaly svoji velitelku. Po dvaceti minutách a po konzultaci s komisařem Šimanským jsem otevřel obálku "1 NOV" a zhruba ve 21.15 jsem se vydal na zpáteční cestu na Hostišovou. Nad Rackovou jsem ještě za soumraku potkal zřejmě onu oplakávanou velitelku, tak jsme se na sebe usmáli (mimochodem že by zakázaná komunikace--?). V duchu jsem si říkal, že by nebylo špatné , kdyby ji můj směr cesty zviklal v jejím úmyslu jít správným směrem. To už se ale stmívalo a já pokračoval lesem k vesnici.

Po 22 hodině jsem dorazil na místo kde jsem předpokládal, že by kluci měli být - zatáčky v lese pod Hostišovou. Jak jsem se blížil začal jsem stále intenzivněji volat a posléze i řvát co mi dech stačil "Kubo!" - což se v setmělém lese pěkně neslo a já měl dojem, že mě slyší až někde v Sazovicích. Jaké ale byly moje pocity, když na volání nikdo neodpovídal. V tu chvíli jsem věděl najisto - "Simbo! Naposledy." Věděl jsem ale o té odbočce v lese tak jsem šel až do jejího ústí a tam jsem to uviděl: něco v lese podivně svítí. Blížím se k onomu záhadnému světlu - už neřvu, koukám a posléze zírám - na stromě pověšena zalamovací svítící tyčinka - na zemi rozestlané karimatky, spacáky a v nich - a to mne nejvíce šokovalo - spící a chrápající Pulčík a Kuře.

Na druhý den jsme vyrazili v 5.30. Na Hostišové jsem uviděl před stavením nějakou panímámu, tak jsem se rozhodl, že vyptám do prázdné láhve vodu, což v mém podání vypadalo následovně : pravou rukou s prázdnou lahví jsem pohyboval střídavě směrem k babě a k mým ústům a ukazovákem pravé ruky jsem ukazoval do své pusy- nejdřív se tvářila vyděšeně ale posléze ji v očích blýsklo pochopení - zřejmě jí došlo, že jsem buď němý nebo dement. Dívala se na mne se soucitem a byla velice ochotná.

Kolem 7 hodiny ranní jsme dorazili ke Kapličce na Rackové. Po cestě mi kluci ukázali, kde zakopali padáky a vysvětlili mi, jak je zmátla skutečnost, že strom byl označený jinde než na kótě "Skála".

Pak již jsme postupovali bez problémů až na to, že komisaři byli v tahu a my nemohli plnit úkoly. Kulometná hnízda byla vybrána a tak, když jsme odhodili u Hadovny bágly a já se vydal opsat tajný kód Křlí (samozřejmě bez propisky), sebral jsem alespoň tajný kód.

Na Elišce jsme neměli s kým mastit karty a tak Pulčík vybalil vařič a uvařil si své oblíbené instantní nudle, bez kterých se neobejde žádné Přežití. Pořád jsme nevěděli jestli to máme zabalit, neboť jsme nemohli plnit úkoly, ale rozhodující moment přišel na Vlčkové ve chvíli, kdy jsme spatřili pana Tichošlápka, jak ho manžellka nakládá do auta. Na chatě u komisaře Šimanského již byly 2 týmy co vzdaly a my neměli splněné 3 úkoly. Podle Pravidel bychom nebyli hodnoceni a tak jsme se po chvíli vydali přes hrad Lukov směrem na Lešnou a tam jsme chytili stopa do Zlína a tím pro nás Přežití 99 bohužel skončilo.

Příští rok ale přežijeme!


LASIČKA >>>> VÍTĚZNÉ ZÁŽITKY
logo Malého Přežití 1999 Urrr, enéééén, vrrrr ….. šine si to kdoví kam motorové vozidlo zvané Ávie, které nám právě mizí z naší druhou polovinou jednotky - Janou ! A my zatím na tomto místě - nemístě dřepíme i stojíme s šátkama na očích a s flaškou vody v ruce, která nám kape "neuvěřitelnou" rychlostí na ruku a my z toho pomalu ale jistě cvokneme ! ….. "Urááááá - už !!!!!". Otevíráme obálku a tím začíná naše dlouhá cesta vstříc nebezpečí a kdopak ví čemu všemu jinému.

Již je druhý den, slunečné sobotní popoledne a my pořád dál na vlastní kůži zkoušíme, co je Přežití a Simba vlastně doopravdy zač. Naše trojka exotů si to statečně hasí po cestě z Trojáku, ale jen na první pohled. Proč na první pohled ? Když se podíváme podruhé trochu důkladněji, tak zjistíme, že to "Statečně není až tak jednoznačné. Každý si ve své bujné škebli snaží představit, co jej čeká za nemožnost, a pak si v duchu představuje, co by Simbovi provedl.

Po příchodu na Troják a násilném otevření obálky se nám všem rozlil po ksichtíku neuvěřitelný smích. Prý si máme vzít naše mariášové karty, postavit z nich co nejvyšší stavbu a nakonec na ni položit magnet, který má v těch výšinách zůstat nejméně jednu minutu. Samozřejmě to není vše, že !? Jedna z nás musí uchopit tajný dokument, dárek od komisaře Šimanského a během stavby nahlas a nepřetržitě předčítat, ať se děje, co se děje. Hned se pouštíme do díla : "první kartička, druhá kartička, třetí kartička, čtvrtá, pátá, … žuch !!". Celá ohromná věž, která by brzy předčila Eifelovku, se zhroutila k matičce betonce. No nic, tak zase od začátku !

Asi po patnácti pokusech se nám daří. Rychle - sbalit se a vyrazit dál a dál. Zanedlouho otevíráme na jiném místě ani nevím kolikátou obálku, kterou po prvním přečtení pořádně neregistrujeme, ale po vteřině nám to zatraceně dochází. Úkol zní : sníst 40 mravenců, které něžně uložíme do paštiky junák, takto labužnicky upravené zbaštíme a máme šest hodin bonus. Pokud bychom přesáhli hranici osmdesáti mravenčíků, máme ještě k šesti hodinám dalších pět hodin navrch. Naše průvodkyně, ke které jsme vzhlíželi jako k modle, nám oznámila, že takovou lahůdku opravdu nemusí, ba dokonce ji odmítá. "No tak jich sníme těch osmdesát, když Janča nechce", usmesli se ostatní exoti - Lasička a Čert. "Vždyť na tom nic nebude".

Ach jak bláhové! Ono to tak na první pohled vypadá, ale skutečnost bude jiná. A taky že jo !!! Úmorně jsme začali hledat mravence - příbuzné Ferdovi, ale v malém lesíku, kde jsme dolovali, byli jen čtyři upšouklí živočichové této rasy. No nic, jdeme dál, kde nám štěstíčko přeje. Dokonce celé mraveniště (či spíše minimraveniště) a červené ! Rozhodně ani v nejmenším netuší, že se přiženou tři maníci a vyjí všechno příbuzenstvo v domě. Tak jsme postupně zaplnili osmdesáti mravenci paštiku, v které se ještě třepe pár nožiček - rychle důkladně zamíchat! "ham, chroust, křup, no to je pošušňáníčko, to je pochoutka, až se za uchem oblizuju! Už nikdy nechci Junáka ani vidět!", křičí do všech stran dvě hlavy a ta třetí se jim směje až se za břicho popadá. "Uf, je to za náma!"

I ostatní úkoly byly neméně zajímavé a vzrušující, ale tenhle se mi vryl do hlavy asi nejvíc a jen tak se nevyryje a myslím, že kolegyni Čertovi také ne!

Tak tedy vzpomínejme v dobrém a navždy !!!


SEZNAM ÚKOLÚ pro Malé přežití 1999
ROZKAZ ć. 1 / 2 (splnit do pátku 19.00 hodin)
MOTTO : Orientovat se v terénu znamená určit vlastní stanoviště vzhledem k okolním terénním tvarům a vzhledem k rozmístění vlastních jednotek a nepřítele.
LEGENDA : Vaše skupina měla být utajeně vysazena na kótě "K". Bohužel, výsadkový vrtulník kapánek zabloudil, a při seskoku padákem jste se rozdělili (velitel zapomněl na lavici oblíbenou mrkací, mluvící a čůrací panenku a vyskočil příliš pozdě). Nezbývá, než na kótu "K" dojít pěšky. A teď mám pro vás dvě zprávy. První ta špatná : nevíte kde jste. A teď ta dobrá. Průzkum sice nehlásí v lesích kolem kóty "K" nepřátelské jednotky, avšak velké množství nepřátel je soustředěno ve vesnicích JZ od kóty "K". Tak nezapomeňte zakopat padák.
ÚKOL : V okolí 10 metrů od rozcestí lesních asfaltových cest na kótě Skála -344 m (měřeno od stromu označeného dvěma zelenými pruhy) zakopejte na výšku !!! své dvoulitrové PE lahve opatřené vaším jménem a naplněné vodou a řádně je zamaskujte!!! Poté jděte na kótu "K" – lesní kaplička JV od obce Racková. Tam hledejte zbytek své skupiny a poté – až budete všichni – najděte v okolí kapličky komisaře Šimanského.
HODNOCENÍ :Za nalezení jednoho vašeho padáku komisařem – 2 hodiny penalizace. Za nezakopání lahve – 5 hodin penalizace. Za nalezení špatně zakopané lahve (ne na výšku či moc daleko od stromu) – 10 hodin penalizace.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : podstatou všech druhů maskování je, že skrývají demaskující příznaky a naopak se jich využívá při napodobování a zřizování klamných staveb a činností.
ROZKAZ ć. 1 / 1 (splnit do pátku 19.00 hodin)
MOTTO : Orientovat se v terénu znamená určit vlastní stanoviště vzhledem k okolním terénním tvarům a vzhledem k rozmístění vlastních jednotek a nepřítele.
LEGENDA : Vaše skupina měla být utajeně vysazena na kótě "K". Bohužel, výsadkový vrtulník kapánek zabloudil, a při seskoku padákem jste se rozdělili (desátník zapomněl na lavici oblíbenou mrkací, mluvící a čůrací panenku a svobodník hledal tyčinku Margot, takže vyskočili příliš pozdě). Nezbývá, než na kótu "K" dojít pěšky. A teď mám pro tebe dvě zprávy. První ta špatná : nevíš, kde jsi. A teď ta dobrá. Průzkum sice nehlásí v lesích kolem kóty "K" nepřátelské jednotky, avšak velké množství nepřátel je soustředěno ve vesnicích JZ od kóty "K". Tak nezapomeň zakopat padák.
ÚKOL : V okolí 10 metrů od vrcholu Hřeben -399 m (měřeno od stromu označeného dvěma zelenými pruhy) zakopej na výšku !!! svou dvoulitrovou PE lahve opatřenou tvým jménem a naplněnou vodou a řádně ji zamaskuj!!! Poté jdi na kótu "K" – lesní kaplička JV od obce Racková. Tam hledej zbytek své skupiny a poté – až budete všichni – najděte v okolí kapličky komisaře Šimanského a nafasujte od něj první tajný dokument (dále TD1). Zapište do Operačního deníku (dále jen OD), kdo z vašich mužů NEzakopal PE lahve. Zapište do OD, kdo z vašich mužů NEvydržel čekat až do konce odkapání PElahve na určeném místě se zavázanýma očima. Potom otevřete Rozkaz č. 2 Pokud nevěříš orientačním schopnostem zbytku teamu, otevři Rozkaz č.1NOU a zapiš si penále 5 hodin.
HODNOCENÍ :Za nalezení jednoho vašeho padáku komisařem – 2 hodiny penalizace. Za nezakopání padáku – 5 hodin penalizace. Za nalezení špatně zakopaného padáku (ne na výšku, moc daleko od stromu, malá či prázdná láhev) – 10 hodin penalizace. Za nevydržení do konce odkapání – tajná penalizace (dozvíte se v cíli). Zapište, kolik z vás vydželo do konce odkapání.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : Maskováním nazýváme všechna opatření, jejichž cílem je utajit rozmístění, manévr a činnost vojsk a různé objekty před nepřátelským průzkumem, a tím zabránit nepříteli v získání poznatků o sestavě a záměrech vlastních vojsk.
ROZKAZ ć. 1NOU
MOTTO : Dezorientujme se, dezorientujme se, rozeběhněme se po lese.
LEGENDA : na nouzovém radiozdroji jsi zachytil neúplné informace o pohybech zbytku tvé skupiny. Vyrazíš za nimi ?
INFORMACE : Zbytek tvé skupiny byl vysazen v lese u asfaltové cesty asi 1 km před vesnicí Hostišová. Jejich úkolem je projít přes kótu "S" (Skály, 344 m.n.m.) ke kótě "R" (kaplička Racková).
HODNOCENÍ : penalizace 5 hodin za otevření R.č.1NOU. Pokud najdeš zbytek skupiny dříve než u kóty "R", sníží se ti penalizace za otevření R.č.1NOU na pouhé 3 hodiny. Zapište, zda jste R.č.1NOU otevřeli
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : najdeme si nalezence, uvítáme uvítance, sníme lívance.

ROZKAZ ć. 2 (splnit do pátku 20.00 hodin)
MOTTO : Demaskující příznaky jsou ty vlastnosti předmětů, jednotek nebo činosti, kterými se liší od okolí. Na jejich odhalení a zjištění se zaměřují všechny druhy průzkumu.
LEGENDA : nepřátelská vojska postupují stále dál na SV. Je nutno přesunout se z kóty "K" na nouzový styčný pod "NSB2". Bohužel - než se vám podaří situační zprávu zachytit, obsazuje již první nepřátelský sled vesnice na S a SZ od vás a pomalu likviduje poslední oddíly místní domobrany. Připravuje tak týlové zázemí pro útok na důležitý silniční (a budoucí železniční a letecký) uzel – město Fryšták.
ÚKOL : Dorazit co nejdříve na kótu "NSB2" – hájenka "Hadovna". Po cestě zničte co nejvíce nepřátelských kulometných hnízd, narychlo zbudovaných za postupu kolem místních komunikací (papíry A4 s logem JZD – SSM, a nápisem "NEPŘ.KUL.HŇ. č.X"). A pozor na nepřátelské motorizované hlídky, zejména v okolí Partyzánské doliny!!! Dobijte kótu "KŘLÍ" – Křivá lípa (opište tajný kód, nacházející se max. 10 metrů od "KŘLÍ"). Na kótě "NSB2" najděte komisařku Jessicu Flatcherovou – a to dřív, nežli ona najde vás (je nervózní, mohla by začít střílet a až potom zjišťovat, kdo jste). Potom otevřete Rozkaz č.3
HODNOCENÍ : Za zničení (sebrání) jednoho kulometného hnízda – 0,5 až 5 hodin bonus (podle čísla "č.X" uvedeného na hnízdě). Za dobytí kóty "KŘLÍ" máte 3 hodiny bonus Pokud najdete Jessicu dřív, než ona vás – bonus 3 hodiny. Zapište do OD, jaký celkový součet čísel "NEPŘ.KUL.HŇ. č.X" jste sebrali a nechte si to potvrdit Jessicou Flatcherovou. Zapište, zda jste JF našli dřív. Případně zapište tajný kód z kóty "KŘLÍ".
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : Spojení je základním prostředkem zabezpečujícím velení vojskům. Ztráta spojení vede ke ztrátě velení. Hlavním druhem spojení a nejvýznamnějším prostředkem velení v soudobém boji je píšťalka bez kuličky.

ROZKAZ ć. 3 (splnit do pátku 21.00 hodin)
MOTTO : Vlastní hovor se vede bez zbytečných frází. Hovoří se střední rychlostí (ani příliš rychle, ani pomalu) a dodržuje se přirozené klesání a stoupání hlasu. Při slabé slyšitelnosti se zvyšuje barvitost hlasu, případně se hláskuje podle hláskovací tabulky. Používat jiná slova než obsahuje hláskovací tabulka je zakázáno.
LEGENDA : Po úporném boji a dlouhém taktickooperačním ústupu jste se konečně dostali na "NSB1" a je třeba navázat spojení s polním velitelstvím na frekvenci píšťalka-baterka. Každé pochybení se Vám později těžce vymstí.
ÚKOL : Předání zprávy (signalizace) mezi všemi členy teamu libovolným způsobem na 2*100 m (není povoleno pouze předání s použitím hlasu a signalizující nesmí být z místa přijímajícího vidět). Blíže vám úkol popíše Jessica Flatcherová. Po ukončení postupujte na kótu "L" (Lom nad Lukovečkem), najděte tam komisaře Klusó a otevřete Rozkaz č.4. A pozor – pohyb nepřátelských lehkých motorizovaných jednotek po silnicích není vyloučen, naopak džungle je pravděpodobně prozatím čistá.
HODNOCENÍ : Jessica Vám zapíše do OD počet chyb při přenosu zprávy.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : Tělesná výchova tvoří podstatnou a důležitou součást bojové přípravy, zajišťuje další harmonický vývoj a výchovu všech příslušníků armády. Poskytuje radost a osvěžení po náročné a namáhavé práci.

ROZKAZ ć. 4 (splnit do pátku 23.00 hodin)
MOTTO : Sportovní tréning je formou upevňování pohybových dovedností návyků cvičení, prováděný mnohonásobným opakováním v různých podmínkách.
LEGENDA : Konečně jste u cíle. Kóta "L" se pro Vás stala Mekkou snažení. Jenže ouha. Po setkání s vaším kontaktem – komisařem Klusó, se dostáváte pod těžkou dělostřeleckou palbu nepřátelských jednotek. Asi chytli jazyka. Nezbývá, než se proplížit až na konec otevřeného kamenitého prostranství bývalého lomu do bezpečí. A to několikrát.
ÚKOL : nachystejte si dvoumetrové stužky, svalstvo a komisař Klusó Vám poví zbytek. Poté se odeberte na kótu "E" – nejspodnější chatka na skautské základně Eliška. Tam vás očekává komisař Šimanský. Po cestě dávejte pozor na kótu "OL". Je to hluboký, až z těsné blízkosti viditelný, nechráněný a neoznačený lom – nebezpečí uklouznutí a zřícení. Po nalezení komisaře Šimanského otevřete rozkaz č.5.
HODNOCENÍ : Sdělí komisař Klusó. Zapište bonusy a penalizace.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : Základní úkoly ideologické práce důsledně vycházejí z cíle a obsahu ideologické práce komunistické strany a tvoří dialektickou jednotu. Jde o to, vyzbrojovat příslušníky armády znalostí teorie marxismu-leninismu.

ROZKAZ ć. 5
(splnit do soboty 4.00 hodin)
MOTTO : základní charakteristikou velitele je třídní uvědomělost, ideová zralost a pevnost, nesmiřitelný vztah k nepřátelské ideologii, nenávist k třídnímu nepřáteli, politická vyspělost, umění hrát desetníkový mariáš .
LEGENDA : Po náročném ústupu potřebujete psychicky odreagovat. Uvelebíte se v rozbořeném chlévku a hrajete ruský mariáš. Pravidla jsou jednoduchá. Vítěze zastřelíte a rozdělíte se o jeho celoživotní úspory. Po několika kolech je vcelku zbytečné pokračovat v další bojové činnosti. Sbalíte tedy karty a pokračujete v průzkumu.
ÚKOL MARIÁŠ: Dva z vašeho týmu sehrají jedno kolo (tři partie) mariáše se Šimanským.
ÚKOL ODRAZKY : Poté se odeberete na kótu "K" – krmelec vlevo od lesní asfaltky nad Eliškou ve směru Ondřejovsko, asi 500 m od chaty (blíže popíše Šimanský). Tam hledejte 5 m kolem seníku zavěšené tři odrazky, několik reflexních pásků a tři světlezelené tečky na stromech na které zavěsíte své tři odrazky. Poté přejděte ke stromu označenému dvěma zelenými kruhy. Máte pět minut na to, aby jste prostudovali vzájemné uspořádání všech šesti odrazek a reflexních pásků. V žádném případě nesmíte jít více jak deset metrů za seník !! Nesmíte chodit východně od asfaltové cesty (to je vpravo) !!!. Po provedení pozorování odrazek a naplnění limitu 5 min. otevřete Rozkaz č.6.
HODNOCENÍ MARIÁŠ : Pokud porazíte komisaře Šimanského – až 5 hodin bonus (podle výsledku a v závislosti na barvě). Blíže sdělí komisař. Zapište kolik hodin bonusu jste dostali.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : pozorovatelem může určit velitel každého vojáka. Při pozorování je nejlépe zachovávat tento postup: nejprve důkladně propátrat zrakem bližší pásmo zprava doleva. Potom se vrátit pohledem zpět na pravou hranici sektoru a stejným způsobem prohlédnout střední pásmo. Stejným způsobem prohlédnout vzdálené pásmo. Při vrácení pohledu ze vzdáleného do blízkého pásma rychle překontrolovat místa, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost.

ROZKAZ ć. 6 (splnit do soboty 10.00 hodin)
MOTTO : Dovednost představuje způsob činnosti založené na vysoké teoretické a praktické připravenosti.
HODNOCENÍ ODRAZKY: Že byly ty odrazky hezké!
LEGENDA : Pozorování nepřátelského prostoru "G38/784chcípl-55GD/RT4pes" nařízené nejvrchnějším velením nepřineslo příliš užitku, neboť zde po nepřátelích nezbyl ani smrad. Zahajujete tedy operaci rafinovaně ukrytou pod verbálně-kódovým názvem "Hurá domů, chlapi".
ÚKOL : Podle přiloženého plánku najděte ve Vlčkové kótu "CHKŠ" - chatu komisaře Šimanského (označena nápisem "Chat.kom.Šim – Cípřež" + tajný kód ). Ta bude cílem veškerého Vašeho přežívacího snažení !! Tam otevřete Rozkaz č.7.
HODNOCENÍ : Nenalezení chaty = nesplnění úkolu = max. penalizace = 6 hodin penalizace. Zapište tajný kód.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : Rozhodnost, chladnokrevnost, víra ve vítězství, sebeovládání pomáhá vojákům překonávat negativní pocity, čelit strachu.

ROZKAZ ć. 7 (splnit do soboty 12.00 hodin)
MOTTO : Pátrač se pohybuje před jednotkou na určenou vzdálenost. Řídí se při tom zásadami postupu na bojišti, občas se zastavuje a naslouchá z místa. Zvláštní pozornost věnuje nepřehledným a těžce přístupným místům.
LEGENDA : Celé to byla jen bouda, připravená pro urychlení pochodu torza vaší devastované jednotky. Jen jste dosáhli vytouženého místa odpočinku, přichází radiodepeše – pokračovat usilovným skrytým pochodem na strategicky výhodné hřebeny Vihorlatu, obsadit, zbudovat okopy, střežit, nechrápat.
ÚKOL : Přejděte na kótu "PS" - přední skály na Držkové. Tam, u plotýnky na JZ okraji skalního pásma hledejte komisaře Klusó a Dr. Watsona. Budete slézat skály s horním jištěním. Komisař Klusó vám poskytne bližší popis úkolu. Po ukončení tohoto úkolu otevřete Rozkaz č.8.
HODNOCENÍ : Za slezení cesty s obtížností X dostanete X hodin bonus (máte max. dva pokusy). Neslezení cesty = penále hodina. Pokud nesleze nikdo žádnou cestu, nesplnili jste úkol, napište si penále 8 hodin. Zapište jakou kdo slezl cestu a na kolikátý pokus.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : výcvik provádíme na speciálně zařízených cvičištích, s plným využitím trenažérů, spolu s účinnou vysvětlovací a přesvědčovací činností poddůstojníka o významu a důležitosti této činnosti.

ROZKAZ ć. 8 (splnit do soboty 15.00 hodin)
MOTTO : významným posláním je přispívat k tomu, aby vojáci nechtěli být jen pouhými svědky hrdinného zápasu za budování a obranu rozvinuté socialistické společnosti, ale aby se snažili co nejvíce osobně podílet na realizaci těchto cílů.
LEGENDA : po několika dnech strategicky výhodné hřebeny opouštíte a noříte se do ještě strategicky důležitějších bažin na horním toku místní říční tepny. Rozkaz je podobný – obsadit, zakopat, hlídat, nechrápat. Menším problémem je skutečnost, že v okolí není nic jiného než bahno, bahno a pak taky bahno.
ÚKOL : Běžte ke skautské chatě v Držkové. Nad chatou, v údolí Pstruhového potoka, hledejte komisaře Šimanského, Jessicu Flatcherovou a jámu plnou bahna. Úkol je jednoduchý. Dva z vás se postaví na jednu stranu jámy s bahnem (kompletní výzbroj všech tří členů teamu na sobě – třeba v batohu. Třetí si může nechat slipy či trenky, dámy i tričko). Pak na povel komisaře vlezou do jámy oběma nohama a vylezou na druhé straně. A stejným způsobem se dostanou zpět. Tohle uděljí stokrát. Po ukončení úkolu běžte na kótu "TR" – chata na Trojáku (u hlavní cesty, u zastávky autobusu). Tam otevřete Rozkaz č. 9.
HODNOCENÍ : Stihneš to do pěti minut = 7 hodin bonus. Do deseti minut = 5 hodin bonus. Do 15 minut = 4 hodiny bonus. Do 20 minut dvě hodiny bonus. Do 25 minut = 0. Nad 25 minut = nesplněno = 2 hodiny penále. Pokud oba nesplníte = nesplněn úkol = 6 hodin penále. Zapište kdo z vás jak dlouho šlapal v jámě a kolikrát ji přešel.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : V osobním volnu si vojáci vyřizují své osobní věci a zúčastní se zájmových činností.Ve večerních hodinách je vojínům povolena vycházka.

ROZKAZ ć. 9 (splnit do soboty 18.00 hodin)
MOTTO : V hodinách politickovýchovné práce se vojíni účastní práce v kroužcích, kulturních a sportovních akcí, poslechu rozhlasu a televize, jakož i schůzí základní organizace SSM.
LEGENDA : V bažinách jste chytli nejen nepřátelské zvědy, ale rovněž malárii, tyfus, tropickou horečku, opruzeniny, astma, úpal a celkově jste zcvokli. Velitelství vás odvelelo do vysokohorské ozdravovny ke kulturně-pracovně-relaxačnímu pobytu.
ÚKOL : jste na kótě "TR" – chata na Trojáku, u zastávky autobusu. Naproti chaty, přes hlavní cestu, je dřevěný stoleček s lavičkama. Tam se dva z vás posadí a budou stavět co nejvyšší stavbu z Vašich mariášových karet (jednoho balíčku) na jejíž vrchol položí Váš magnet. Stavba s magnetem musí stát alespoň minutu, od okamžiku položení magnetu na vrchol. Třetí člen teamu během celého stavění čte nahlas básně, nafasované u kapličky v Rackové od komisaře Šimanského. Po splnění úkolu otevřete rozkaz č. 10.
HODNOCENÍ : za každý centimetr (měřeno od desky stolu k magnetu) výšky stavby máte 5 minut bonus (maximální bonus je 3 hodiny). Pokud bude stavba nižší, než 15 cm, nebo vůbec stavět nebudete, nesplnili jste úkol a napište si penále 6 hodin. Pokud nebudete po celou dobu číst básně, úkol jste rovněž nesplnili. Zapište, jak vysokou stavbu jste postavili (v cm)
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : poddůstojník dbá o využití času vojínů. Účinným a účelným využitím volného času lze zabránit negativním jevům, jako je toxikomanie, alkoholismus či šikana. Tyto jevy, tak typické pro západní buržoazní militantní armádní organizace nemají ve vyspělé socialistické armádě místo.

ROZKAZ ć. 10 (splnit do soboty 18.15 hodin)
MOTTO : na neutrální podněty nastanou mnohdy negativní reakce.
LEGENDA : Součástí léčby je i naprostá abstinence od alkoholu, drog a žen (případně mužů). Proto prohledáváte odlehlé kouty léčebny pátraje po broučcích "Ichthalerio Horteini Hors. & Karl.", jejichž konzumace vyvolává podobné účinky jako opium. Dobré to není, ale výsledek stojí za to.
ÚKOL : Běžte na kótu "BV" – Bludný vrch. Tam si každý otevřete paštiku Junák a zamíchejte do ní každý minimálně 40 živých mravenců. Pak ji snězte (můžete k ní přikusovat či připíjet cokoli). Mravence počítejte pěkně po jednom. A nešvindlovat. Po jídle, štamprlce a zdravém zažití otevřete Rozkaz č.11.
HODNOCENÍ : Sníte-li, máte bonus 6 hodin za každého člena. Sní-li někdo v paštice víc jak 80 mravenců , má bonus 5 hodin. Za každého člena, který nesní alespoň 40 mravenců, máte penále 1 hodinu. Pokud sní víc jak 40 mravenců jenom jeden z vás, nebo nikdo (čili míň jak dva), nesplnili jste úkol a máte maximální penalizaci 6 hodin. Zapište, kolik snědl kdo mravenců.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : průzkum minových polí provádějí tanky opatřené odminovacím zařízením a průzkumné jednotky vybavené zařízením pro průzkum.

ROZKAZ ć. 11 (splnit do soboty 20.00 hodin)
MOTTO : Miny se zjišťují podle výbuchů pod kdminovacím zařízením a podle demaskujících příznaků. Ve vlastních minových polích zřizujeme přísně utajené průchody.
LEGENDA : Konečně jste uznání schopnými boje a vysazeni v zemi nikoho. Kolem vás se zelenají minová pole a ostnaté zátarasy. Po dlouhém vyčerpávajícím boji obsazujete kótu "KJ" – Kelčský Javorník.
ÚKOL : Běžte na kótu "KJ". Aby to nebylo tak jednoduché, nesmíte přecházet žádné asfaltové cesty – čili, jinými slovy, musíte podcházet všechny asfaltové cesty (jak, to necháme na vás). A někde si cestou sežeňte tři syrová vejce. Po dosažení kóty "KJ" otevřete Rozkaz č. 12.
HODNOCENÍ : za každý přechod asfaltové silnice penále 4 hodiny. Pokud přejdete víc jak tři asfaltové silnice, nesplnili jste úkol a máte max. penále. Zapište kolik silnic jste přešli, kolik jste podešli.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : granáty se házejí z místa či za pohybu, vstoje, vkleče a vleže. Házení granátů vstoje se používá v případech, kdy situace dovoluje zvednout celou postavu.

ROZKAZ ć. 12 (splnit do soboty 21.00 hodin)
MOTTO : při hodu granátem za pohybu se začne s nápřahem ruky tři kroky před hodem granátu. Na první krok levou nohou provede ruka s granátem pohyb dolů. Na druhý krok pravou nohou otočení trupu vpravo, na třetí krok se vytočením levé nohy na špičce směrem k cíli a pokrčením pravé nohy dokončí otočení trupu a nápřah.
LEGENDA : Na samém vrcholku kóty "KJ" – Kelčský Javorník vidíte nepřátelskou hlídku, tak po ní mrsknete granát, co jste našli cestou. Jenže hoši se nenechají překvapit a šoupnou vám pozdrav zpět. Tak si chvilku přehazujete mezi sebou granát jako horký brambor a přemýšlíte, kdy bouchne.
ÚKOL : Na kótě "KJ", na samém vrcholku, si odměřte trojúhelník o stranách 5 metrů a přehazujte si mezi sebou vejce, pěkně dokolečka, první druhému, druhý třetímu, a třetí zase prvnímu. To je jedno kolečko. Po skončení úkolu otevřete Rozkaz č. 13.
HODNOCENÍ : Za každé dokončené kolečko bonus pět minut. Můžete házet, dokud máte co rozbíjet (max. však můžete rozbít 3 vejce). Dokončíte-li méně než 10 koleček, napište si max. penále. Nezačnete-li vůbec plnit úkol, nesplnili jste úkol a máte maximální penále. Zapište, kolik jste měli vajec, kolik jste jich rozbili, kolik dokončených koleček jste odházeli.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : postup při seznámení s cvičením : cvičení správně pojmenovat, cvičení vzorně předvést, stručně vysvětlit účel a vliv na organismus, předvést cvičení znovu po částech.

ROZKAZ ć. 13 (splnit do soboty 22.00 hodin)
MOTTO : mezičlánkem mezi nácvikem a tréningem je forma zdokonalování pohybu.
LEGENDA : Granátů máte plné zuby, takže odcházíte na kótu "JH" – Jehelník. Jenže smůla je jak psí ……. Pořád se vám lepí na paty. Když si vesele pochodujete po pěšince, uvidíte nepřátelské vojáky mířící k vám z obou stran. Rychle na strom. A tak si tam visíte jak nudla z nosa a pod vámi prochází nekonečný proud mužů, vozů, ….
ÚKOL : Je jednoduchý. Zhotovte si hrazdu přivázáním delší rovnější větve na obou koncích mezi dva stromy (na to máte uzlovačky). Tak vysoko, aby ve visu nikdo z vás nedosáhl nohama na zem. Pak se dva z vás na hrazdu pověsí i ze svým batohem na zádech (každý má v batohu alespoň spacák – pokud spacák nemá, stačí prázdný batoh), a třetí měří s přesností na vteřinu, jak dlouho se druzí dva udrží na hrazdě (drží se jen dlaněmi a prsty, žádné zahakování za lokte a podobně !!!). Po spadnutí obou visatců otevřete Rozkaz č.14.
HODNOCENÍ : Za každou vteřinu udržení se máte deset vteřin bonusu za každého visícího. Pokud součet obou dvou visů je menší, než 44 sekund, nesplnili jste úkol a máte maximální penalizaci. Zapište kdo visel, jak dlouho visel.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : Znalost českého či slovenského jazyka slovem i písmem je základem práce každého socialisticky vzdělaného vojáka.

ROZKAZ ć. 14 (splnit do soboty 8.00 hodin)
MOTTO : kolik řečí znáš, tolikrát jsi vojákem.
LEGENDA : po pár hodinách můžete slézt, ale kolem vás je stále příliš husto. Nezbývá, než ústup zpět na kótu "KJ" – Kelčský Javorník. Jste zoufalí. Plazíte se polomrtví do ležení a voláte o pomoc.
ÚKOL : napište rusky, polsky, anglicky, rumunsky, německy a francouzsky větu "Prosím pomozte mi, zabloudil jsem." Poté si pospěšte na kótu "HROB" – hrad Obřany. Tam otevřete rozkaz č. 15.
HODNOCENÍ : za každou správnou větu bonus jedna hodina. Pokud nenapíšete správně ani jednu větu, nesplnili jste úkol a máte max. bonus 6 hodin. Zapište věty.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : Voják má právo, zejména pak mrtvý, na řádný pohřeb. Je-li voják věřící, vztyčíme nad hrobem znamení jeho víry. Nelze li shledat všechny tělesné pozůstatky, pohřbíme pouze symbolickou část.

ROZKAZ ć. 15 (splnit do soboty 10.00 hodin)
MOTTO : Způsoby boje zblízka a sebeobrany jsou poměrně složité, proto se většina z nich nacvičuje na povel jednotlivě, ve dvojicích i ve skupinách na zvláštních místech i ve složitých podmínkách, například na žíněnkách, na ploše travnaté i písčité.
LEGENDA : Pomoc samozřejmě nepřichází, ale na to jste si už zvykli. Vrtošíte se tedy dál zeleným peklem a pijavice, znuděně cucající zbytečky Vaší čerstvé krve už ani nevnímáte. Náhle vám povolí půda pod nohama a padáte do podzemního bunkru nepřítele. V sousední místnosti, oddělené širokým oknem vyskakuje od stolu voják a sahá po rotačním kulometu "Mauser and Haizel vz.89". Co teď. Střelba by vás prozradila. Naštěstí Johny – specialista na chladné zbraně, bleskurychle vytahuje dýku a vrhá ji přesně do středu dosud nedopité pivní lahve. Třeskot skla se mísí se zoufalými vzlyky nepřítele, který po chvíli upadá do hluboké deprese a usíná.
ÚKOL : potácíte se na kótě "HROB" – hrad Obřany. Z hradu už toho moc nestojí, ale zbytky okna najdete. Jeden z vás se do okna postaví s dýkou (nožem) v ruce a druzí dva přitáhnou jakýkoli kus mrtvého dřeva pět metrů od okna (před hrad). Potom človíček v okně háže nožem do kusu dřeva tak, aby se zabodl. Pro nůž si chodí sám, ostatní nemohou nijak pomáhat. Pokusů má kolik chce. Nikdo jej nesmí vystřídat. Po skončení běžte na kótu "OKUK" – kopeček a rozcestí cest Okluk. Tam otevřete Rozkaz č. 16.
BONUS : pokud se nudíte, můžete chodit (případně i běhat !) od hradeb Obřan ke "Studánce Táborského a Ondrušky" a zpět. Za každou dokončenou cestu (tam-zpět) každého člena jednotky máte bonus 2 hodiny – maximálně však 10 hodin.
HODNOCENÍ : Za každý nůž hozený dle pravidel a zabodnutý do dřeva máte 1 hodinu bonus. Pokud se vám nezabodne nůž ani jednou, máte dvě možnosti :
A) Zaznamenejte si nesplněný úkol a 6 hodin penále
B) Zaznamenejte si splněný úkol a 12 hodin penále
Zapište počet úspěšných hodů, případně zvolenou variantu nesplnění.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : Sběr druhotných surovin významným způsobem přispívá k surovinové samostatnosti varšavské smlouvy a celého socialistického tábora a staví tak pevnou hráz buržoazním vykořisťovatelským tendencím

ROZKAZ ć. 16 (splnit do soboty 10.00 hodin)
MOTTO : Znalost nepřátelských zbrojních systémů a druhů munice může v případě rychlého útoku či protiútoku významně přispět k posílení bojeschopnosti vlastních ozbrajených složek.
LEGENDA : prohledáváte podzemní prostory a doplňujete výzbroj, výstroj a munici. Nejvíce času zabere zkoumání neznámých zbraní nepřítele a zkoušení, zda jeho vysoce průbojná munice pasuje do vašich špuntovek.
ÚKOL : Máte 15 minut na to, abyste nasbírali co nejvíce železných kousků (nesmíte použít nic, co je vaše, všechno železo musí býti nově nalezeno v okolí – tedy nelze ani žebrat staré železo po turistech a podobně). Pravost železa ověřte magnetem. Co se nepřicucá, železné není. Nalezené kousky lze lámat na více kousků (ovšem v časovém limitu 15 minut !!). Kousky musí být tak velké, aby nepropadly ústím dvoulitrové PE lahve. Všechny nasbírané kousky vezměte s sebou pro pozdější kontrolu komisaři. Poté běžte na kótu "CHKŠ" - chatu komisaře Šimanského (označena nápisem "Chat.kom.Šim – Cípřež" + tajný kód ). Tam nafasujte další obálky s úkoly, zašplhejte si do koruny vysoké borovice a poté otevřete Rozkaz č. 17.
HODNOCENÍ : za každý kousek 10 minut bonus, maximálně však čtyři hodiny. Najdete-li méně jak 15 kousků, vyberte si jednu z následujících tří variant:
A) zapište si nesplněný úkol a šest hodin penále
B) zapište si splněný úkol a 15 hodin penále
C) zapište si splněný úkol, 15 minut bonus a běžte celá jednotka k nejbližší autobusové zastávce a zpět.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : hurá na stromy !!!!!

ROZKAZ ć. 17 (splnit do soboty 10.00 hodin)
LEGENDA : Munice samozřejmě nepasovala a tak trosky vaší skupiny nastupují opět na standartní ústupovou cestu – na stromy.
ÚKOL : komisař Šimanský, případně jeho milenka Jessica Flatcherová, vám předají další čtyři obálky s úkoly a provedou s vámi legrační disciplínu – tuamotánský šplh na strom. Po skončení úkolu otevřete Rozkaz č. 18.
HODNOCENÍ : za každého vyšplhavšího člena jednotky máte bonus 3 hodiny. Pokud nevyšplhá ani jeden z vás, nesplnili jste úkol a máte dvě možnosti :
A) každý bojovník vaší jednotky provede 200 kliků a napíšete si 2 hodiny penále
B) nesplnili jste úkol a napíšete si 6 hodin penále.
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : pomóc, pomóc, já chci zpátky do pekla !!!!

ROZKAZ ć. 18 (splnit do soboty 10.00 hodin)
MOTTO : Panebože !!!!
LEGENDA : Během chvíle mizí nepřátelé v blízkém lesíku a vy seskakujete zpět na zem. Další postup je celkem jasný, organizovaný ústup do původních pozic. Nepřátel, přátel, chladných zbraní a horkých hlav už máte plné zuby.
ÚKOL : vydejte se na kótu "R" – kaplička Racková. Tam je cíl, jídlo, pití, generálmagor, a vše ostatní, na co se těšíte. A aby to nebylo tak jednoduché, tak alespoň kousek cesty musí jet alespoň jeden z vás autobusem. U kapličky, až budete všichni tři pohromadě, otevřete rozkaz č. 19.
HODNOCENÍ : Ale to už je přece cíl !!!!!!!! Nebo snad ne ????
MOTTO PRO DALŠÍ ROZKAZ : Kterou zprávu chceš slyšet první, špatnou nebo horší ????

ROZKAZ ć. ZZZ pro záchranu života – obálka nouzová
VOLEJTE ČÍSLO 0603/801674 – nahlaste svoji polohu, přijede pro vás některý ze záchranných vozů. Tato služba je placená !!! Tuto službu neposkytuje SPT Telecom !!! Nevhodné pro mladší 18-ti let!!!!!!!!!!

ROZKAZ ć. XXX pro snadné dosažení cíle – obálka cílová
Po otevření této obálky musíte vyrazit na místo cíle (kóta "CHKŠ" - chata komisaře Šimanského ve Vlčkové. Označena nápisem "Chat. kom.Šim – Cípřež", plánek je přiložen v Rozkaze č.4), kóta je zakreslena na mapkách v Rozkaze č.4) a č.15). Cestou již nesmíte plnit žádné úkoly, ani otevírat další obálky. Pokud se dostanete do cíle včas (neděle do 16.00) a vydržíte až tam do konce (neděle do 16.00) za dodržení všech pravidel, budete hodnoceni v celkovém pořadí a můžete i vyhrát.
Za každý neprošlý bod (body které jste měli projít po otevření cílové obálky) získáváte penalizaci 4 hodiny + maximální penalizaci za všechny úkoly, které jste na těchto neprošlých bodech nesplnili.

Logo jednotek JZD-SSM : Jednotky zvláštní demence - specialisté, siláci a magoři. Pravidla Malé přežití 99
Přihláška Malé přežití 99
Povolávací rozkaz - vzor
Orlík : Kód Dement 01
Staňa : Jak jsme nepřežili
Lasička : Vítězné zážitky
Popis úkolů, legenda, hodnocení
Záchranná obálka
Cílová obálka