SIMERINKY      NOVÝ ORIGINÁLNÍ BÁSNICKÝ ÚTVAR

SIMBOVY SIMERINKY - ZÁKLADNÍ TYP

Nový básnický útvar, vymyšlený Simbou, Lukim, Honzíkem, mojí ctěnou chotí a snad i Barčou, u jednoho nedělního oběda. Naše rodina se totiž při slavnostním obědě řídí společenskými pravidly, stanovenými již v minulém století géniem sportu a stolování, panem Jiřím Stanislavem Guth-Jarkovským, ceremoniářem tatíčka Masaryka. Proto se bavíme jen velmi lehce o počasí, černé kronice a blbostech.
A tak se jednoho podzimního dne zkombinovalo počasí z dobrou čínou a vznikl SIMERINK. Tedy báseň o pěti verších ve struktuře :

1. verš X (je současně prvním veršem i názvem básně)
2. verš A
3. verš A
4. verš X
5. verš Y (musí velmi nerýmovat se všemi předchozími verši a je současně poučením z nich plynoucím)

Dále se simerink řídí několika zásadami :
- simerink je humorný, či černohumorný
- ze simerinku plyne poučení. Může být i humorné, případně až černohumorné
- simerink nepoužívá žádné interpunkční znaménka na koncích veršů. Uvnitř veršů a v názvu básně jsou tato povolena
SIMBOVY SIMERINKY - ROZVINUTÝ TYP

Strukturou rozvinutějším tvarem je Megasimerink. Je rozšířením základního simerinku o dalších pět veršů, z nichž první čtyři rozvinou děj, a pátý jej knokautuje nějakou provokací, antagonismem, či (v nejhorším případě) hloupostí.
1. verš X (je současně prvním veršem i názvem básně)
2. verš A
3. verš A
4. verš X
5. verš Y (musí velmi nerýmovat se všemi předchozími verši a je současně poučením z nich plynoucím)
6. verš Z
7. verš C
8. verš C
9. verš X (doslovný přepis názvu = prvního verše)
10. verš Z (musí všechny předchozí verše postavit na hlavu)

Naše stará kočka
na stromě si mňouká
zelená jak louka
kdo si chvíli počká
uvidí jak spadne
Chtěl bych býti silný
jako Rambo, Švanci
to jsou přeci kanci
když budu pět let pilný
bude mi už deset
Co budeme snídat?
máme-li jen chleba
Bude jistě třeba
vášnivě se líbat
pro zpestření chuti
Když voda padá z nebe
křičíme prší, prší
v zásuvkách jiskry srší
spalují samy sebe
Fénixové instalačních krabic
do dírek - bez legrace
nepatří prsty dětí
jak gilotiny stětí
když voda padá z nebe
působí porušená izolace
Bábin starý pejsek
obláčkově chlupatý
na čumáčku nahatý
o nedělích hejsek
větří každou čubu
vykoupaný, načesaný
štěká, vrčí, všechny ruší
ví moc dobře co mu sluší
bábin starý pejsek
nejraděj´ má staré panny