Povídání pro rodiče a děti

Vaše ratolest (přesněji syn) projevila zájem o členství v 38. smečce Junáka. Rádi Vás seznámíme s tím, do čeho se Váš syn pouští, dříve než podepíšete.

Junák je dobrovolná organizace, řídící se principy českého skautingu starými sto let. Mezi základní kamínky skautské víry patří dobrovolná a nezištná angažovanost ve prospěch své rodiny, přátel, bližních, ve prospěch své vlasti. Nekončící polyhistorické sebevzdělávání ve všech oblastech, které mohou pomoci zlepšit či pochopit okolní svět.

Výchova v kolektivu zhruba stejně starých, podobně smýšlejících a přibližně stejně praštěných lidiček. Poznávání formou praxe a hry. Naše smečka má svá specifika, daná osobností vůdců (Velkého otce a Bílých vlků), více jak dvacetiletým vývojem a zaměřením na život v přírodě, kulturu severoamerických indiánů a svět J.R.R.Tolkiena. Smečka pracuje na principu řízení mladších dětí jen o málo staršími dětmi pod dohledem dospělých dětí. Má svoji strukturu, svůj svět, své hry, své tradice, svoji historii a své nároky. Ty nejsou malé.

Déle než rok vydrží zhruba jedno ze čtyř dětí. Potom zůstává napořád. Je z něj plnoprávný bráška. Aby Váš syn vydržel, potřebuje Vaši podporu. Je nemyslitelný zákaz účasti na schůzkách či výpravách jako forma trestu. Každé vlče potřebuje podporu rodiny jak duchovní (naučit se novým věcem, uzlům, morseovce, signalizaci, první pomoci, šití, vaření, znalost města, politiky), tak materiální (spacák, ešus, dobré turistické boty, karimatka, nůž, sekera, lékárnička) a také značnou toleranci. Z výpravy se může vrátit – a většinou také vrací - zabahněný až za ušima, načichlý kouřem, hnojem, pořezaný, v rozervaném tričku a se spálenýma ponožkama. Případně ve stavu mnohem horším.

Nároky na samostatnost a praktické znalosti jsou dosti vysoké vzhledem k věku vlčat. Ale výsledek stojí za to. Pro udržení rodinného charakteru smečky jsou pořádány i společné akce pro děti a rodiče (a to nejen ty "naše" smečkové). Například jarní čtyřdenní vodácká výprava, tradiční dvoudenní cyklistický etapový závod "111 Zlínských minut", oblíbené 48-hodinové "Přežití", podzimní Drakiáda – Blázniáda, předtáborové brigády, … .

Naším cílem je vlče aktivní, samostatné, průbojné – leč slušné, z hlavou plnou praktických vědomostí a srdcem plným lásky k lidem a přírodě. Vlče schopné kolektivně pracovat a bavit se. Vlče chápající pojmy čest a láska jako cíl své cesty. Je - li to i Vaším cílem, podepište.